Vanliga frågor;

-Vem är det som står bakom den här sidan?

Det här är en presentation av min tidningssamling - jag som skriver detta är en IT-konsult/Supporttekniker i 45-års åldern. Bor mitt i gnällbältet och alltsammans började som en rent privat intern grej. Senhösten 2021 så har samlingen växt lite mer än vad jag först hade som ambition eller mål. Huvudfokus ligger alltjämt på att samla in och katalogisera med bilen, utvecklingen och samhället i fokus. Se gärna notering längre ned om hur jag valt titlar att arkivera. Kontaktinformation finns på startsida - mitt i bild med logotyp.

-Designen här är ju ålderdomlig, har du inte hört om responsivt gränssnitt och wordpress?

Man ska kanske se gränssnittet här som legoklossarna för att kunna visualisera det data som finns bakom. Kanske lite som ett proof of concept på att datat finns och går att bearbeta. Ska man va smärtsamt ärlig så är all kodning skriven i ren html, för hand vilket väl inte är det mest resurssnåla sättet men jag vill ha lite koll på hur datat hanteras och då tar kontrollfreaket över:) Min tyngdpunkt har ju varit att ge mig själv en väg in bland omslagen så jag kan hitta bland alltsammans utan att bläddra i samlingsboxarna.

-Varför är bilderna av så låg kvalité?

Majks finns för att jag, Michael, ska kunna navigera i min egen tidningssamling. Syftet med bilderna är att jag ska kunna känna igen vilket nummer jag hittar visst innehåll. Bilderna är medvetet dels av lite sämre för att inte dessa ska ’lånas’ av andra, dels märkta med mina kontaktuppgifter.

-Men innehållet då, hur kan jag läsa tidningarna?

Enklast, besök ditt lokala bibliotek och sänd en förhoppningens tanke till fru fortuna och be för att de ska ha tidningarna kvar i arkivet. I brist på det, köp tidningen från någon annonssajt, typ Tradera. Av upphovsrättsskäl så är det inte tillåtet att publicera digitala kopior på nätet som det är idag.

-Svarta bilder här och var, tomma platser?

-Svart bild/Bruten länk visas istället för ett tidningsomslag, så är det en tidning som saknas. Den svarta rutan funkar dels som påminnelse och platshållare så jag vet vilka nummer som saknas dels för att besökaren ska veta sidan fungerar som tänkt. På senare tid har jag gått ifrån "svarta bilder" och nu visas istället en bruten länk. Orsaken till detta är att jag vill ha lite enklare statistik för hur många tidningar som verkligen publicerats. Den svarta illustrationen räknades upp som en publiceratd tidning i statistiken vilket kändes fel.
-Tomma platser förekommer då det ordinarie numret är ett dubbelnummer, exempelvis om nummer 6/7 då ligger bilden på "nummer 6" plats och den 7 bildplatsen är då tom. Detta uppträder i min huvudsamling, uteslutande på sidor kopplade till Teknikens Värld, Motor och Vi bilägare. I övriga "linjer" så finns kanske inte ambitionen att aktivt leta efter kompletteringar och hittills visas då beståndet i löpande utan markeringar för eventuella luckor.

-Är samlingen till salu?

Det här är ju min samling som jag lagt ned ganska mycket tid, plats och pengar på att sammanställa. Givetvis är jag öppen för seriösa bud på delar eller rent av hela härligheten, men än så länge så tycker jag den fyller sin funktion.

-Köper du in tidningssamlingar?

Historiskt har jag köpt ett tiotal ’delsamlingar’ för att sammanställa det du hittar här. Jag har även haft den stora äran att få överta en handfull samlingar tack vare mitt genuina intresse. Jag har förhoppningen att bredda och fördjupa min samling. Tveka inte att höra av dig till mig om du tror dig sitta på något som passar in. Mer infomation om vad som jag aktivt letar efter just nu finns på sidan Tidningar Köpes

-Hur kom det sig att du började samla?

Jag var prenumerant på tidningen Teknikens Värld på senare halvan av 1980-talet. Olyckligt nog försvann dessa tidningar i någon flytt. Hamstern i mig fick för mig att börja bygga en ny samling. Även den fick stryka på foten i en mer sentida flytt och då gav jag mer eller mindre upp. Nu i modern tid sammanföll ett par viktiga faktorer, plats, tid och engagemang och jag har aktivt letat samlingar att införliva i min egen sedan 2018. Efter att ha gått in i väggen år 2020 så beslutade jag att lägga lite mer krut på tidningssamlandet. I skrivandet stund, senhösten 2021 så finns ca 7400 (feb 2022 var siffran 11 114) katalogiserade enskilda utgåvor i samlingen. I praktiken så sitter jag på flera nummer av samma utgåva så lågt skattat finns just nu fler än 17 000 tidningar i min källare i skrivandets stund.

-Hur kommer det sig att du just valt dessa tidningar/titlar till samlingen?

För mig har det varit viktigt att hitta tidningar (titlar) som har ett lite större scoop än enskilda exemplar av bilar. Teknikens Värld, Motor och Vi Bilägare har hela tiden fokuserat på att redovisa samtidens bilutbud, trafik och samhälle. Det gör enligt min syn det möjligt att få en balanserad bild av hur det var där och då. Speciellt om man läser alla tre parallellt. Det går inte att sticka under stol med att vinklingarna hos resp medvetet eller omedvetet har sina politiska skygglappar. Skulle jag säga så står kanske Bonniers Teknikens Värld aningen mer till höger, Motor möjligen ett stråk åt det liberala hållet och följdaktigen OK's Vi Bilägare torgför det kollektiva för att sedermera dra åt det småborgliga med stort "Vi bor i villa"-fokus.Tidningarna av idag känns möjligen lite mer marknadstillvända med annonsörerna med deras intäkter som rättesnöre. Sedan har en och annan ny titel tillkommit som jag bedömt kan motsvara det lite större bilperspektivet. Sedan finns det givet sidospår som kommit med "på köpet".

-Men Classic Motor, Nostalgia, Wheels, Colorod, Bilsport, Klassiker och Gasoline med flera då?

Visst det är trevliga tidningar dem också. Jag tycker dock att fokuset i deras reportage oftast är att berätta om ett enskilt exemplar av en bil eller en motorprofil. Det är intressant det i sig men ger en annan vinkling på fenomenet bilen. Här tycker jag det är lite intressant att jämföra med en del tyska ’gammelfordonspress’ där man mer kliniskt försöker att hitta originalfordon som får representera märket/modellen. Erkännas ska att Klassiker här i Sverige har samma fokus just i sina specialreportage likaledes i Bilsports köpguiden.

För full transperans så bör jag tillstå att jag har en bit av Classic Motors utgivning (1983-2005?) i arkivet, men hittills (hösten 2021) så tycker jag att dessa inte passar in i det jag vill katalogisera. Inte helt omöjligt att jag ändrar mig om jag råkar hitta tidningens tidigare utgivning under namnet Signalhornet att komplettera med. Men hittills ligger fokus för webbpubliceringen fast, dsv det ska vara magasin med nyhetsfokus.

-Men Bilsport finns i samlingen eller hur?

Helt riktigt, det finns Bilsport upp till 1971 idag i min samling. Den som kan sin förlagshistoria vet att tidningen Bilsport startade 1961 och drevs fram till 1974 när ekonomin var körd i botten och tidningen gick i konkurs. Därefter klev två nya tidningsmakare in och köpte utgivningsbeviset och startade Bilsport som vi känner det idag. De exemplar du hittar i min samling kom med ”på köpet” när jag skaffade dem första samlingen med Teknikens Värld. Under dessa tidigare år så här fokus på att vara en resultatbörs över motorsportens tävlingar vilket känns kul ur ett motorsportsperspektiv.

-Det är en ganska mycket motorsportstidningar du har - ligger motorsport dig varmt om hjärtat?

Jag skäms lite för att säga att det är inte något speciellt intresse hos mig. Men Motorsport har varit och är alltjämt viktig faktor i bilismens utveckling. Jag har inte aktivt sökt upp titlar eller fler samlingar för att bredda ”motorsport”-hyllorna medvetet. Mig veterligen har jag bara kompletterat så hela utgivningen av Illustrerad MotorSport nu finns katalogiserad, samt dess efterföljande Motorsport Trend och SportsCar.

-Har du några praktiska tips om samlande av tidningar?

Jag har bloggat lite om detta, se https://www.niskakoski.net/i-katalogiserandets-otjanst-samlingssidan/
Om jag skulle skicka med något ord på vägen så är det - tillgänglighet. Tidningar som är svåra att komma åt eller hittas blir bara hyllvärmare.

 

Senast uppdaterad 2022-10-30- change log