2021-08-28; Arbete med Vi Bilägare årgångar fram till 1995 - omscanning och inlägg av sommarens fynd samt inlägg av nummer ViB 2021:11

2021-08-01; BilEkonomi 1963:12 - slutnumret av Vi Bilägares föregångare införlivad tillsammans med nummer 9 och 11 samma år.

2021-07-17; Vi Bilägare 1980:7, inlagd samt senaste utgåvorna av Motor 20201:4/5 och Vi bilägare 2021:10.

2021-07-17; Den jäckande Vi Bilägare 1980:7 återfunnen efter skallgångskedja i arkivet - inväntar scanning.

2021-06-15; digitalisering inledd, just nu finns totalt 5 nummer av dem äldsta utgåvorna jag har av Bilekonomi/ViBilägare publicerade.

2021-06-08; Nya nummer av Vi Bilägare och Motor från 2021 upplagda.

2021-03-17; ViBilägare 2021:5 och Motort 2021:2 inlagda i respektive grupp

2021-03-03; de fyra hålen i samlingen Motor 1965-1970 tilltämpta, nu fulltalig samlig åren 1960-1983. tre nummer återstår att hitta.

2021-03-02; inscanning av kompletteringar till samlingen, bla ny årgång öppnad Vi Bilägare 1968 med 3 nummer samt 1976, nummer 4.

2021-03-01; Rättning av Teknikens Värld 2020, där jag glömt publicera det reducerade arkivet jag har.

2021-02-25; omlänkingar av Motorföraren och BilEkonomi - nypublicering av ett 10-tal nummer i gruppen Bilekonomi, dem äldsta från 1938!.

2021-02-24; justering av brutna länkar

2021-02-23; Uppdatering av listvy för Automobil, loop i slingan gjorde att utgåvor med nummer 10-40 / 110-140 / 210-240 visades fel. Allmän uppsnyggning av kod.

2021-02-21; öppnar upp med att publicera index samt fila lite så kommunikationen på sidan så är krypterad.

 

Planerat arbete hösten 2021;

-Omscanning av Vi bilägare utgivna som storformat (innan 1994), detta för att även scanna omslag på bilagorna

-inscanning av Motor 1950-1953 - dessa dock inbundna vilket gör att bilderna kommer skilja sig från övrigt material

-genomgång av ny tidningssamling som ankom i juli 2021 - ca 2500 tidningar med motorfokus. ev breddning av scope till att även avse MC-nytt