Vi Bilägare

Tidning utgiven av OK Förlag, har sina rötter i en skrift som hette BilEkonomi vars första nummer kommer ut på 1930-talet.

Parallellt med BilEkonomi så ges en tidning kallad Vi Bilägare ut som medlemstidning för Bilägarnas Inköpsförening i Stockholm från 1950-talets början.

I min samling finns nummer från ordinarie utgivningen från 1964, samt ett av två utgivna testnummer från hösten 1963. Den tog över som IC/OK's medlemstidning från BilEkonomi som gavs ut från 1930 fram till slutet 1963.

Inga kända luckor längre - nu ska det vara komplett samling fram till 2021

Vi bilägare; föds som frukten av en sammanslagning. Kooperationen hade under sin tidigare bana bestått av flera organisationer. Under 1960-talet så inleds en samordning och samgående mellan de olika intressegrupperingarna. I samband med att bilägarnas inköpcentral IC och Oljekonsumenterna beslutar att verka ihop så beslutar man även att slå samman medlemstidningarna Vi bilägare som var IC’s och BilEkonomi som var OK.

Den nybildade tidskriften, som bestod av redaktionerna från respektive tidigare alster, fick namnet Vi Bilägare. I ledarspalterna inför denna sammanslagning så går det inte att ta miste på ogillandet hos redaktör B. Nu skulle BilEkonomi som var en etablerad 4-färgstidning, man var ju inne på sitt 34 utgivningsår behöva kasta bort det man arbetat in för att ge ut en sladdrig tabloid-tidning därtill tryckt i 2-färg. Upplagan, skulle enligt uppgift i förarbetet, bli 567 000 ex i månaden vilket med dagens mått mätt alltjämt är enorm, även om Sverige som nation idag har 1/3 fler medborgare! I verklighet så anger man 515 000 på omslaget våren 1964 vilket i sig är minst lika imponerande. 5 år, årsskiftet 1968/1969 senare var upplagan 447 223 enligt TS.


Udda egenhet;

-att döma av omslagen på tidningen så har aldrig nummer 6 1980 givits ut. Någon sov i samband med sättningen av nämnda tidning och felnumrerade utgåvan som 1979:6 vilket i sig är en negation. 1979 gavs inget nummer ut som nummer 6, det fanns dock ett dubbelnummer, 6/7 1979. Den skarpsynte noterar säkert att det i inlagan står rätt år dock.

-Vi Bilägare, lösnummer editionen hösten 1981 våren 1982. I ett försök att hitta ett format som skulle fungera bättre för distribution till tidningshandlarna så togs en A4-utgåva fram som testballong. utgivningen stannade vid ett 10-tal nummer som du hittar här.

 

  1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021