Vi Bilägare

Tidning utgiven av OK Förlag, har sina rötter i en skrift som hette BilEkonomi vars första nummer kommer ut på 1930-talet. Parallellt så ges BilEkonomi hos vissa av föreningarna och något fåtal en tidning som heter Vi bilägare.

I min samling finns nummer från utgivningsåren 1968-2021. samt lite strönummer från den tidigare BilEkonomi från 1938 fram till slutet 1963.

Kända luckor finns. Tidningen är lite svårkatalogiserad då många nummer består av en eller flera delar/bilagor. I denna listvy finns endast del/sektion 1 inläst, ambitionen är att även katalogisera de övriga sektionerna, men innan det kan bli av behöver jag bygga om lite hur respektive omslagsbild visas upp - sannlikt behöver jag gå över till mer dynamisk kodning för att kunna hantera ännu ett drygt 1000-tal sidor som ska skapas.

        1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021