Retro - teknikens värld

1999 hakade tidningen Teknikens Värld på gammelbilsspåret. Medarbetare var den ordinarie redaktionsstaben med vissa frilansare. Första årgången blir det 4 nummer, andra årgången 6 nummer innan utgivningen upphör

1999 2000