Sportscar / Rally i Bild - Tidningshuset i Lerum

 

Tidningshuset i Lerum var produktiva med att finna opp nya titlar för att när det inte längre bar sig slå samman. .

Tidningen Sportscar startar 1967. Under 1970 namnändras titeln till Rally i Bild och utgivningen fortsätter fram till våren 1974, för att då gå upp i Illustrerad Motor Sport.

För kalenderbitaren är det värt att notera att Illustrerad Motor Sport slutade sina dagar 1985 under titeln Sportscar!

  1967 1968 1969 1970
1971 1972 1973 1974