Auto Motor und Sport (svensk utgåva)

Auto Motor & Sport, första numret på svenska kommer ut 1995. Bakom projektet står Förlags Albinsson & Sjöberg AB som där och då har tidningar så som Trailer, Bilsport och 4 Wheel Drive bland annat.

1998 lämnar FASAB över utgivningsbeviset till Dackevall och Rosén som håller vid fram tills titeln går över till Egmont under 2017. Min förhoppning är att i närtid komplettera med så mycket tidningar jag bara kan få tag på. Primärt är idag de första 19 numren som idag saknas.

          1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023