Krom - ännu en gammelbiltidning

Hasse Carlsson var namnkunnig publicist med långt förflutet hos tidningen Classic Motor / Signalhornet. Denna avläggare fick en synnerligen kort urgivningscykel, två nummer under år 2000

  2000