Bilsport, innan Albinsson och Sjöberg

 

I min samling finns nummer från utgivningsåren 1964-1971. Utgivningen görs från 1962 fram till årskiftet 1974/1975 med Hasse Adsjö som ansvarig utgivare.
Därefter tas utgivningsbeviset över av förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg och försommaren 1975 uppstår bilsport i den form vi känner idag

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973