Automobil - den mer sportvagnsorienterade tidningen

första nummer kom ut 1982 och tidningens sista nummer 1-2012. I ledarsidan i den sista ugåvan så anger man att detta är tidning #333, min kontrollräkning landar på 335 nummer.
OK Förlaget meddelar att automobil ska bli en helt digital publikation.

Över tid gjordes ett antal storleksjusteringar;
    1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012