AutoBild - svenska utgåvan

2005 valde Bonnier-koncernen som även exempelvis ger ut tidningen Teknikens Värld att försöka sig på en svensk utgåva av den lätt tabloidstämplade tyska AutoBild .

Första årgången blir det 8 nummer, andra årgången 24 nummer varav 3 dubbelnummer innan utgivningen upphör

2005 2006