Motorrevy 1953, 1 nummer denna årgång

 
1950-tal
1954->

 


1953-1