Bil & MC 2000, Endast 1 (!) nummer denna årgång - uppgifter för gällande att detta var sista utgivningsåret. I kontakt med förlaget så sägs det att 2001 kan vara sista. jag låter detta vara osagt

<-1999
1990-tal
2001->

 


2000-1